Kontakt

Želim kupiti d.o.o.

Avenija Dubrava 163

10040 Zagreb

Narudžbe: narudzbe@land-shop.eu

Reklamacije: reklamacija.zelim.kupiti@gmail.com

Telefon: 092 3745 000

Reklamacije: 0911111090